Τα εγκαίνια των «Αίθουσων της Αρχαίας Τέχνης» στο Μουσείο του Δυτικού και Ανατολικού Πολιτισμού της Οδησσού.

Με την υποστήριξη του Προέδρου της Κοινωφελούς Οργάνωσης «Ίδρυμα Μπούμπουρα» κ. Παντελή Μπούμπουρα, την 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα πολυπόθητα εγκαίνια των ανακαινισμένων αίθουσων της Αρχαίας Τέχνης στο Μουσείο του Δυτικού και Ανατολικού Πολιτισμού της Οδησσού. Ήδη σήμερα κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με περισσότερα από 80 εκθέματα που παρουσιάζονται στις…

Εγχειρίδια για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής για τους μαθητές του σχολείου №118 της Οδησσού

Οι μαθητές του σχολείου №118 εδώ και πολλά χρόνια μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα και πολιτισμό και φέτος δημιουργήθηκε ένα επιπρόσθετο τμήμα παιδιών που είναι πρόθυμα να μαθαίνουν τη γλώσσα. Η κοινωφελής οργάνωση «Ίδρυμα Μπούμπουρα», υποστηρίζοντας αυτή την πρωτοβουλία, συνέβαλε στην απόκτηση των βιβλίων, τετραδίων εργασιών και λεξικών για τους μαθητές της 5ης τάξης.